ความรักและความสุขชั่วนิรันดร์ Winter Rose เสน่ห์ที่มาพร้อมกับความสดชื่นแห่งสายลมหนาว ของดอกกุหลาบสีชมพูหวาน ที่สื่อความหมายถึง ความรักและความสุขชั่วนิรันดร์
ITEMS
Dinner Set 20 Pcs. Set A
Dinner Set 20 Pcs. Set B
Dinner Set 16 Pcs. Set A
Dinner Set 16 Pcs. Set B
Dinner Set 10 Pcs. Set A
Dinner Set 10 Pcs. Set B
Dinner Set 8 Pcs. Set A
Dinner Set 8 Pcs. Set B
Tea Set 7 Pcs.
Coffee Set P2.
Mug Set P2.
DINNER PLATE
27.0 cm.
SHOW