ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ แต่งแต้มโต๊ะอาหารของคุณด้วยกุหลาบขาว "Tea Rose" แทนความรักอันบริสุทธิ์ที่ไม่อาจบรรยายเป็นถ้อยคำ
ITEMS
Dinner Set 20 Pcs. Set B
Dinner Set 16 Pcs. Set A
Dinner Set 16 Pcs. Set B
Dinner Set 10 Pcs. Set A
Dinner Set 10 Pcs. Set B
Dinner Set 8 Pcs. Set A
Dinner Set 8 Pcs. Set B
Tea Set 7 Pcs.
Coffee Set P2.
Mug Set P2.
DESSERT PLATE
21.0 cm.
SOUP PLATE
23.0 cm.
SHOW