ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ แต่งแต้มโต๊ะอาหารของคุณด้วยกุหลาบขาว "Tea Rose" แทนความรักอันบริสุทธิ์ที่ไม่อาจบรรยายเป็นถ้อยคำ
ITEMS
TeaRose-001
Dinner Set 20 Pcs. Set B
1
TeaRose-002
Dinner Set 16 Pcs. Set A
1
TeaRose-003
Dinner Set 16 Pcs. Set B
1
TeaRose-004
Dinner Set 10 Pcs. Set A
1
TeaRose-005
Dinner Set 10 Pcs. Set B
1
TeaRose-006
Dinner Set 8 Pcs. Set A
1
TeaRose-007
Dinner Set 8 Pcs. Set B
1
TeaRose-008
Tea Set 7 Pcs.
1
TeaRose-009
Coffee Set P2.
1
TeaRose-010
Mug Set P2.
1
TeaRose-011
DESSERT PLATE
21.0 cm.
TeaRose-012
SOUP PLATE
23.0 cm.
SHOW